ESF - Actie D

Subsidie voor verbetering arbeidsmarktpositie laaggeschoolden

Via het Sectorfonds Luchtvaart is het mogelijk om ESF-subsidie te ontvangen op de opleidingskosten die u maakt voor het opleiden van uw werknemers in de periode 1 mei 2011 tot en met 31 juli 2012. Sectorfonds Luchtvaart heeft bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze subsidie aangevraagd in het kader van actie D van het Europees Sociaal Fonds (ESF): verbetering arbeidsmarktpositie laaggeschoolden. Deze actie is bedoeld om de arbeidsmarktpositie van laaggekwalificeerde werknemers te verbeteren door aan de onderkant van de markt extra scholing te bieden.

Doelstelling

ESF Actie D heeft als doelstelling de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van laaggekwalificeerde werknemers te vergroten. Projecten die meer inzetten op prioritaire doelgroepen worden via een bonusregeling beloond.

Doelgroepen

Als u opleidingskosten maakt ten aanzien van het opleiden van medewerkers dan is het mogelijk om via Sectorfonds Luchtvaart ESF subsidie aan te vragen. Volgens de regelgeving kunnen alle werknemers die een opleiding volgen van maximaal MBO-4 niveau in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het ESF. De basis van het ESF is echter dat het vooral laaggeschoolden wil stimuleren om opleidingen te volgen.

Opleidingen

Alleen opleidingskosten boven € 250 per deelnemer komen in aanmerking voor subsidie. Categorie opleidingen kunnen zijn: (internationaal) handelsverkeer, computervaardigheid, distributie, gevaarlijke stoffen, magazijn, platformopleidingen, soft skills of veiligheidstrainingen. BHV en EHBO opleidingen zijn uitgesloten voor subsidie.

Inschrijven

U kunt zich nu rechtstreeks inschrijven voor subsidie bij Sectorfonds Luchtvaart. U kunt dit doen door de volgende stukken te overleggen aan het Projectbureau:

Alle documenten kunt u sturen aan:

Sectorfonds Luchtvaart
Projectbureau ESF actie D

p/a Postbus 75583

1118 ZP Luchthaven Schiphol 

ESF Actie D voor de luchtvaart

In het verleden hebben bedrijven in de luchtvaartsector via Sectorfonds Luchtvaart met succes (delen van) projectkosten van activiteiten in het kader van Actie D gesubsidieerd gekregen met ESF-subsidie. Voor deelname aan het ESF project vraagt Sectorfonds Luchtvaart een bijdrage van 10% van de vastgestelde subsidie bij een compleet dossier. De bijdrage zal achteraf worden verrekend met de uiteindelijk uit te keren subsidie. U kunt maximaal 40% subsidie minus uw finacieringsbijdrage ontvangen op de opleidingskosten.

Klik hier voor de verdere voorwaarden.

 
www powerpoint org
writing your dissertation swetnam
written book reports
www write an essay for me
written essay papers
writing your dissertation
written dissertation
writing your masters thesis
written papers
written essay papers
writing your dissertation introduction
written personal statement
written essays
written paper
writing will
writing your mba dissertation
writing your literature review dissertation
writing your doctoral dissertation
written essays
writing winning thesis or dissertation a?? 3rd 12
writing your dissertation proposal
writing your college admissions essay
writing your thesis
writing your phd literature review