Deelnemen voor bedrijven

U kunt nu subsidie aanvragen voor de loonkosten die u maakt voor stages en leerwerkbanen in de luchtvaartsector, voor jongeren tot 27 jaar met een opleidingsniveau van maximaal MBO-4 niveau. Er is subsidie beschikbaar voor een beperkt aantal stages en leerwerkbanen. Deze subsidie zal worden verdeeld volgens het principe “First come, First serve” totdat het totaal beschikbare subsidiebedrag van €2 mln is bereikt. U kunt de subsidie voor de stages aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Voor het verkrijgen van deze ESF-subsidie dient u een aantal stappen te doorlopen:

  1. Het Sectorfonds Luchtvaart verzoekt u kennis te nemen van de voorwaarden voor deelname aan het subsidieproject. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het “Reglement Subsidieproject, jongeren in de luchtvaartsector”.
  2. Wanneer u kunt voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden, kunt u hier het formulier Aanvraag Subsidie stages in de Luchtvaartsector en de bijlage deelnemersverklaring downloaden en invullen.
  3. Het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen stuurt u zowel hardcopy als digitaal naar het Sectorfonds Luchtvaart. De contactgegevens kunt u vinden op deze website onder “Contact”.
  4. Uw aanvraagformulier en de bijlagen worden door het sectorfonds beoordeeld.
  5. Het Sectorfonds Luchtvaart stuurt u vervolgens een schriftelijke bevestiging toe waarin staat of uw aanvraag kan worden toegekend of wordt afgewezen.
  6. Als uw aanvraag is toegewezen en de leerwerkbaan of stageplaats is nog niet afgerond, dient u enkel nog de kopie loonstroken toe te sturen voor de resterende maanden van de opleidingsperiode. Is de Leerwerkbaan al afgerond dan dient u tevens het behaalde certificaat/diploma toe te sturen aan het Projectbureau.

 


Disclaimer
 
www powerpoint org
writing your dissertation swetnam
written book reports
www write an essay for me
written essay papers
writing your dissertation
written dissertation
writing your masters thesis
written papers
written essay papers
writing your dissertation introduction
written personal statement
written essays
written paper
writing will
writing your mba dissertation
writing your literature review dissertation
writing your doctoral dissertation
written essays
writing winning thesis or dissertation a?? 3rd 12
writing your dissertation proposal
writing your college admissions essay
writing your thesis
writing your phd literature review